Programa

08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Vadovų rezervo prasmė ir kandidatų atranka

 • Kada ir dėl ko reikėtų vadovo rezervo. Vadovo rezervo nauda.
 • Vadovų rezervo tarybos sudarymas. Kokie žmonės turėtų į tarybą įeiti, kokios jų funkcijos.
 • Kandidatų į vadovų rezervą kriterijų sudarymas. Kokie galėtų būti būtini ir pageidaujami kriterijai?

Atrankos anketos sudarymas.

11:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Vadovų rezervo atranka ir komunikavimas

 • Kandidatų į vadovų rezervą atrankos procesas. Kas ir kaip turėtų atrinkti kandidatus į vadovų rezervą?
 • Vadovų rezervo projekto komunikavimas įmonės skirtingo lygio vadovams, kandidatams ir atrinktiems dalyviams.
12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Svarbiausių ateities vadovų kompetencijų išsigryninimas

 • Rėmimasis įmonės strategija, susitariant dėl svarbiausių kompetencijų.
 • Dažniausios vadovui reikalingos kompetencijos.
 • Svarbiausių kompetencijų atranka.
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Vilnius

Vadovų rezervo komandos patvirtinimas

 • Pokalbių su kandidatais į vadovų rezervą pravedimas
 • Vadovų rezervo programos dalyvių patvirtinimas
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Mokymų plano rengimas

 • Lūkesčių, kas bus po talentų akademijos, formavimas dalyviams.
 • Individualaus ugdymo plano parengimas kiekvienam dalyviui.
 • Ugdomųjų užduočių parengimas ir patvirtinimas.
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Mokymų turinio parengimas ir patvirtinimas

 • Ugdomojo projekto sutarties sudarymas: kaip dalyviai susitaria, kaip ir kiek dirbs projekte.
 • Mokymų turinio sudėliojimas vadovų rezervo nariams, priderinimas prie konkrečios vadovų rezervo grupės.
 • Papildomos priemonės mokymuose, užtikrinančios medžiagos įsisavinimą (namų darbai, testai ir pan.). Kada jų reikia, kaip tai veikia?
12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Mentorystės sistema kaip priemonė ugdyti vadovų rezervo narius

 • Mentorių ir rezervo narių suderinimas
 • Mentorių apmokymas
 • Susitarimas tarp mentoriaus ir ugdomojo
 • Mentorystės proceso palaikymas
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Vilnius

Veiksmai po vadovų rezervo programos

 • Pokalbiai su vadovų rezervo nariais po akademijos
 • Vadovų rezervo programos tęstinumas, po to, kai baigėsi akademija
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva