Programa

EFEKTYVAUS VADOVAVIMO ESMINIAI PRINCIPAI
09:15-9:30 Registracija
09:30-11:00 val.
Lektorė Irina Rušmanė

Kuo geras vadovas skiriasi nuo gero specialisto

 • Kas turi pasikeisti vadovo mąstyme,  kylant iš specialisto į vadovą
 • Kas yra vadovas ir kokios yra būtinos kompetencijos
 • Kokį poveikį komandai daro vienoks ar kitoks vadovo elgesys? Savo  klaidų atpažinimas
 • Pagrindinės vadovavimo komandai nuostatos

 

11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Lektorė Irina Rušmanė

Rezultatyvios komandos principai pagal I.C. Adizes

 • Keturi vadovavimo (mąstymo) stiliai. Pranašumai ir trūkumai
 • Kokį santykį su darbuotojais kuria skirtingi vadovavimo stiliai
 • Savo vadovavimo stiliaus identifikavimas(praktinė užduotis)
 • Savo komandos narių mąstymo stiliaus nustatymas (praktinė užduotis)

 

12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Lektorė Irina Rušmanė

Darbas su žmonėmis bei prioritetų nustatymai vadovo kasdieniame darbe

 • Kodėl komandoje reikalingi skirtingi žmonės ir kaip padėti jiems sutarti
 • Efektyvus komandos veiklos planavimas ir resursų paskirstymas tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje
 • Veiklos prioritetų nustatymas vykstant staigiems pokyčiams ir atsiradus nenumatytoms aplinkybėms
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-16:45
Lektorė Irina Rušmanė

Esminės klaidos, kurias daro vadovas, siekdamas užtikrinti rezultatą

 • Psichologiniai žaidimai, kurios žaidžia darbuotojai
 • Darbuotojų manipuliacinių technikų atpažinimas ir pašalinimas
 • Savo, kaip vadovo klaidų atpažinimas ir tolimesnio tobulinimosi plano numatymas
16:45-17:00 Laikas mokymų dienos aptarimui, klausimams
DARBŲ ORGANIZAVIMAS, DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Lektorė Ieva Iacob

I dalis

 • Darbų organizavimas ir delegavimas: ypatumai ir esminiai skirtumai
 • Užduočių delegavimas bei tikslų kėlimas sau ir komandai
 • Kodėl vadovams sunku deleguoti ir kodėl pavaldiniams sunku prisiimti atsakomybę
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45
Lektorė Ieva Iacob

II dalis

 • 7 žingsnių delegavimo metodika
 • Dažniausiai daromos delegavimo klaidos
 • Pagrindinių kasdieninių vadovo darbų sąrašo sudarymas ir deleguotinų darbų atrinkimas
 • Kokias užduotis verta ir kokias draudžiama deleguoti
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Lektorė Ieva Iacob

III dalis

 • Teisingų žmonių parinkimas: kam aš galiu deleguoti
 • Užduoties perdavimo metodikos
 • Kodėl kai kurie darbuotojai neatlieka užduočių? Kas turi pasikeisti, kad to būtų išvengta
15:00-15:15 Kavos pertrauka
15:15-16:45
Lektorė Ieva Iacob

IV dalis

 • Konstruktyvus grįžtamasis ryšys
 • Veiklos vertinimas, vykdymo kontrolės užtikrinimas
 • Rezultatyvumo trikampis „Performance Triangle“. Kaip sėkmingi vadovai užtikrina rezultatą? „90% = 0” principas
16:45-17:00 Mokymų aptarimas, klausimai
DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS IR KONFLIKTŲ SPRENDIMAS
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00 val.
Lektorė Lina Preikšienė

Nuo ko priklauso parduotuvės darbuotojo motyvacija

 • Pardavėjo motyvacijos svarba Klientų aptarnavimui. Kodėl tik iš motyvuotų darbuotojų galima tikėtis aukščiausios kokybės aptarnavimo
 • Veiksniai, nuo ko priklauso pardavėjo įsitraukimas ir motyvacija. Kiek ir kaip tai priklauso nuo parduotuvės vadovo
 • Vidinė pardavėjo motyvacija. Būdai, kaip sužinoti, kas motyvuoja bei demotyvuoja pardavėją. Kaip išsiaiškinti tai tiesiogiai (jei atvirumo laipsnis aukštas) ir kaip tai padaryti netiesiogiai (kai trūksta atvirumo iš pardavėjo)
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45
Lektorė Lina Preikšienė

Parduotuvės darbuotojo nefinansinis motyvavimas

 • Kaip rasti parduotuvės darbuotojo motyvaciją
 • Išorinės pardavėjo motyvacijos paieška, kai trūksta vidinės motyvacijos
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Lektorė Lina Preikšienė

Konfliktų ir nesutarimų tarp komandos narių valdymas

 • Konfliktų tarp pardavėjų ir/arba pardavėjo ir Kliento valdymas. Tarpininkavimo pagrindai, remiantis koučingo principais („Tower or Power“ metodika)
 • „Sunkūs“ komandos nariai ir kaip rasti priėjimą prie kiekvieno iš jų, kad jie įsilietų į kolektyvą, o ne trukdytų sveikai atmosferai
15:00-15:15 Kavos pertrauka
15:15-16:45
Lektorė Lina Preikšienė

Gandų ir manipuliacijų stabdymas kolektyve

 • Kaip išvengti (o atsiradus stabdyti ) gandus ir apkalbas kolektyve
 • Manipuliuojantys žmonės. Kaip atpažinti ir valdyti pardavėjų ir/ar Klientų manipuliacijas
   
16:45-17:00 Mokymų aptarimas
DARBUOTOJŲ INTEGRACIJA IR UGDYMAS DARBO VIETOJE
09:15-9:30 Dalyvių registracija
09:30-11:00
Lektorė Ieva Iacob

I dalis

 • Naujo darbuotojo integravimas į kolektyvą? Lūkesčių formavimas
 • Naujo darbuotojo darbų sąrašo paruošimas. Kas įeina į kasdienes darbuotojų atsakomybes
 • Kokią vertę įmonei kuria standartai? Kaip užtikrinti standartų laikymąsi parduotuvėje
   
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45
Lektorė Ieva Iacob

II dalis

 • Darbuotojo įvedimas į darbą bei mokymas pagal ABC metodiką. Kaip užtikrinti kad darbuotojai vienodai suprastų ir atliktų darbą pagal nustatytus standartus
 • Kaip užtikrinti, kad klientai niekada nesulauktų atsakymo: „Aš dar neseniai dirbu, todėl nežinau...“
 • Kaip sudėtingoje situacijoje reiktų reaguoti naujam darbuotojui, kad Klientas gautų jam aktualų, kokybišką sprendimą
   
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Lektorė Ieva Iacob

III dalis

 • Vadovo informacijos ir žinių perteikimo asmeninės charakteristikos. Ką turi žinoti ir mokėti sėkmingas vadovas-instruktorius
 • Žmonių mokinimo būdai ir ypatumai
 • Interaktyvios instruktavimo sesijos struktūrizavimas - dėmesys, suskaidymas, klausimai, patikrinimas
   
15:00-15:15 Kavos pertrauka
15:15-16:45
Lektorė Ieva Iacob

IV dalis

 • Praktinių įgūdžių taikymo po mokymų instrumentai – aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo bei pardavimų įpročių formavimas kasdien su kiekvienu darbuotoju
 • Kaip teoriją paversti praktika
   
16:45-17:00 Mokymų aptarimas
PARDAVIMŲ DIDINIMAS
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Lektorius Gediminas Anužis

Įvadas

 • Kokį produktą ar paslaugą mes padavinėjame? Kas tai? Kokie išskirtinumai?
 • Kas mano klientas? Kas man trukdo parduoti? Mano „tobulo“ kliento elgesio analizė
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45
Lektorius Gediminas Anužis

I mokymų dalis

 • Kas padeda parduoti – privalumai, trūkumai iš pardavėjo ir iš prekės ar paslaugos pozicijų
 • Identifikuojame savo gynybines reakcijas, trukdančias parduoti tam tikrus produktus ir paslaugas ir mokomės jas keisti naujomis, padedančiomis proaktyviai parduoti
   
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Lektorius Gediminas Anužis

II mokymų dalis

 • Pardavimo priemonės pagal Stephan Schiffman:

Pirmoji priemonė: tavo prekė
Antroji priemonė: tu pats
Trečioji priemonė: tavo asmeninių pažinčių tinklas (ir kaip jį plėsti)
Ketvirtoji priemonė: tavo kartoteka
Penktoji priemonė: tavo iniciatyva.

15:00-15:15 Kavos pertrauka
15:15-16:45
Lektorius Gediminas Anužis

III mokymų dalis

 • Praktinių įgūdžių taikymo po mokymų instrumentai – aukščiausios kokybės Klientų aptarnavimo bei pardavimų įpročių formavimas kasdien su kiekvienu darbuotoju
 • Paverčiame teoriją praktika
16:45-17:00 Laikas mokymų dienos aptarimui, klausimams
KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Lektorė Lina Preikšienė

Ką reiškia geras Klientų aptarnavimas skirtingiems žmonėms

 • Kas daro įtaką klientų aptarnavimo kokybei? Standartai parduotuvėje
 • Ko parduotuvės klientas labiausiai tikisi aptarnavime? Kokias pagrindines klaidas turi pastebėti parduotuvės vedėjas pardavėjų aptarnavime
 • Priėjimas prie skirtingų tipų klientų pagal I.K.Adizes. Kaip pardavėjas gali juos atpažinti ir elgtis taip, kaip jiems labiausiai priimtina
   
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45
Lektorė Lina Preikšienė

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas

 • Realių standartinių aptarnavimo situacijų parduotuvėje modeliavimas. Išsami analizė, siekiant atpažinti kliento tipą bei suprasti, ar jis buvo tinkamai aptarnautas
 • Pardavėjų nuostatos apie skirtingus klientus. Kaip parduotuvės vadovas gali jas atpažinti? Ką turi daryti vedėjas, norėdamas valdyti ir/ar keisti kenksmingas darbuotojų  nuostatas
   
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Lektorė Lina Preikšienė

„Sunkių“ klientų ir konfliktų su klientais valdymas

 • Skirtingų tipų „sunkių“ klientų valdymas. Kaip parduotuvės vedėjas gali ugdyti pardavėjų gebėjimą ir įprotį dirbti su „sunkiais“ klientais
 • Kodėl pardavėjus „erzina“ tam tikri klientai? Kaip tą „susierzinimą“ sumažinti? Į ką turi atkreipti dėmesį parduotuvės vadovas, norėdamas pastebėti ir suvaldyti  pardavėjo „susierzinimo“ požymius?
 • Konfliktų ir nesutarimų su klientais valdymas, siekiant išlaikyti aukštą aptarnavimo kokybę.
 • Pagrindiniai konfliktų valdymo principai: etapai ir strategijos (kryptys). Kaip kuo greičiausiai ir operatyviausiai išspręsti kliento problemą, prieš tai jį nuraminus? 
   
15:00-15:15 Kavos pertrauka
15:15-16:45
Lektorė Lina Preikšienė

Konfliktų su klientais valdymas ir jų prevencija

 • Konfliktų prevencija. Kokių frazių klientų aptarnavimo metu reikia vengti, kad pats pardavėjas dėl pretenzijos ar net įprastos situacijos nesukeltų konflikto?
 • Realių situacijų, kuriose buvo kilę konfliktai, simuliacija. Detali situacijų analizė, teisingų sprendimo būdų numatymas ateičiai. 
   
16:45-17:00 Laikas aptarimui, klausimams
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva