Apie mokymus

Pridėtinės vertės mokesčio atskaita yra esminė PVM mokėtojo teisė, kuri mažina mokėtiną į biudžetą PVM. Todėl visi PVM mokėtojai yra suinteresuoti žinoti, kada pirkimo PVM galima traukti į atskaitą, kada to daryti neleidžia įstatymas. Taip pat svarbu žinoti, kada reikia tikslinti PVM atskaitą, t.y. sumokėti į biudžetą anksčiau susigrąžintą PVM.

Jūs išmoksite:

  • kada pirkimo PVM galima traukti į atskaitą
  • kada reikia tikslinti PVM atskaitą.

Grupėje jūsų bus ne daugiau kaip 14, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriumi aptarti jums rūpimus klausimus.

Mokymų diena planuojama taip, kad liktų pakankamai laiko praktinėms užduotims ir konkrečių atvejų analizei.

Mokymus veda

Rokas Pečiulis, UAB „BDO apskaita ir auditas“ mokesčių konsultantas, turintis 7 metų darbo patirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Prie BDO mokesčių konsultantų komandos jis prisijungė 2014 metais. Bendroves Rokas konsultuoja pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pajamų mokesčių klausimais. Jis taip pat atstovauja klientams, kilus ginčiams su mokesčių administratoriais. Rokas taip pat yra atsakingas už tai, kad klientų mokestinės deklaracijos VMI būtų pateikiamos laiku ir be klaidų, pagal galiojančius teisės aktus.

Lektoriai

Rokas Pečiulis
photo
Rokas Pečiulis
UAB „BDO apskaita ir auditas“ mokesčių konsultantas

Prie BDO mokesčių konsultantų komandos jis prisijungė 2014 metais. Bendroves Rokas konsultuoja pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pajamų mokesčių klausimais. Jis taip pat atstovauja klientams, kilus ginčiams su mokesčių administratoriais. Rokas taip pat yra atsakingas už tai, kad klientų mokestinės deklaracijos VMI būtų pateikiamos laiku ir be klaidų, pagal galiojančius teisės aktus.

Rokas Pečiulis
UAB „BDO apskaita ir auditas“ mokesčių konsultantas

Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30 - 11:00

PVM atskaita

Aiškinsitės, kada įmonė turi teisę į PVM atskaitą. Drauge nagrinėsite ir konkrečius pavyzdžius iš įmonių praktikos. Skirsite laiko savarankiškoms užduotims ir drauge nagrinėsite jų rezultatus.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva