Komanda

Rugsėjo 14-15 dienos bus skirtos šioms temoms:

 • Kokių kompetencijų reikia profesionaliam pardavėjui?
 • Kaip pardavimo vadovui nustatyti pardavėjo esamų kompetencijų lygį?
 • Kaip pardavimo vadovui nustatyti pardavėjo kompetencijų ugdymo prioritetus?
 • Kaip pardavimo vadybininkui padėti suvokti jo tobulintinus pardavimo ir derybų įgūdžius?
 • Kokių kompetencijų ir nuostatų reikia pardavimo vadovui, ugdant profesionalius pardavėjus? Praktinės užduotys.
 • 5 žingsnių ugdymo dialogų modelis:
 • 1 žingsnis: stebėti situaciją
 • 2 žingsnis: suprasti situaciją
 • 3 žingsnis: suteikti grįžtamąjį ryšį
 • 4 žingsnis: sutarti tolesnius veiksmus
 • 5 žingsnis: įvertinti tobulėjimą. Praktinės užduotys
 • Kokias žinias ir pardavimo įgūdžius privalo turėti profesionalus pardavėjas?
 • Pardavimo proceso fazės.
 • Pardavimo vadovo veiksmai ir elgsena iki susitikimo su ugdomuoju pas klientą, susitikimo metu ir po susitikimo.
 • Pardavimo įgūdžių ugdymo formos naudojimas ugdymo metu. Praktinės pardavimo įgūdžių ugdymo užduotys.
 • Derybų procesas.
 • Pardavimo vadovo veiksmai ir elgsena iki susitikimo su ugdomuoju derybose su klientu, derybų metu ir po derybų.
 • Derybų įgūdžių ugdymo formos naudojimas ugdymo metu. Praktinės derybų ir derybų įgūdžių ugdymo užduotys.

Kurso medžiagos apibendrinimas.

Individualus ugdymo įgūdžių tobulinimo plano sudarymas.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva