KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Sukurta: 2008-10-29

Atnaujinta: 2008-10-29

Peržiūrėta: 13048

Kategorija: Laisvalaikiui

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

MiestasKėdainiai, Lietuva

Telefonas (8 347) 604 09

El. paštas kedmuzika@takas.lt

Svetainė www.kedmuzika.lt/

Įkūrimo data: 0000-00-00

Charakteristikos

Mokymų veiklos pradžia: 0000-00-00 Kalbos: Lietuvių
Metinė apyvarta iš mokymų veiklos: Specializacija:
Konsultantų skaičius: 0  
Kaina: Vidiniai mokymai 1 asmeniui Atviri mokymai 1 asmeniui  
- -

Bendras aprašymas

  • Mokykla - moderni ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, atsakingus piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tęsėjus, kurianti demokratiškai organizuotą, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis grindžiamą, konkrečių tikslų siekiančią, vaikų, tėvų ir mokytojų bendruomenę.

  • Mokyklą lanko ne mažiau kaip 500 ugdytinių.

  • Mokyklai skiriama pakankamai lėšų ugdymo proceso organizavimui.

  • Mokykloje sukurtos sąlygos efektyviam ugdymui ir ugdymuisi sveikoje, saugioje, estetiškoje aplinkoje bei reikalavimus atitinkančioje bazėje.

  • Į visus skyrius priimamas panašus kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu ugdytinių skaičius. Mokykla turi ne mažiau kaip tris reprezentacinius meninius kolektyvus.

  • Mokykla dirba pagal lankstų, tenkinantį ugdytinių poreikius, ugdymo planą. Ugdytiniams sudaromos sąlygos pagal gebėjimus pasirinkti ugdymo kursą.

  • Sudaromos visos sąlygos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

  • Mokykla dalyvauja įvairių meninių projektų vykdyme.

  • Efektyviai ir kūrybiškai dirba visos mokyklos savivaldos institucijos.

 Organizuojami atvirieji mokymai