Apie mokymus

Šie mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų aukščiausiosios ir vidurinės grandies vadovams įgyvendinantiems Lean praktikas savo įmonėse.

Lean sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

Lean esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas.

Lean lyderystė – svarbus Lean sistemos elementas. Pirmiausia siekiama įtraukti kiekvieną darbuotoją imtis iniciatyvos spręsti problemas ir gerinti savo darbą. Antra, užtikrinti kad kiekvieno darbuotojo darbas būtų nukreiptas į vertės kūrimą klientams ir organizacijos gerovę.

Lyderis nelaukia naudos tik deleguodamas kitiems užduotis, jis pats aktyviai dalyvauja Lean įgyvendinime.

Mokymuose sužinosite / išmoksite:

  • Kas yra Lean sistema
  • Lean sistemos principai
  • Koks yra Lean lyderio vaidmuo organizacijoje
  • Kokia turėtų būti lyderystė susirinkimų metu
  • Gemba turai. Kaip juos atlikti?
  • Darbuotojų įtraukimo į procesų tobulinimą būdai: 1) 5 kodėl – problemų sprendimo būdas; 2) PDCA – problemų sprendimo būdas; 3) Kaizen – nuolatinis tobulėjimas
  • Lean lyderio ir vadovų standartizuotas darbas
  • Strategijos suformavimas

Greta teorinės, mokymuose bus ir praktinė dalis su užduotimis.

Šiuose mokymuose Jūsų bus ne daugiau 14.

Lektorių prašymu į šiuos mokymus neregistruojami tiesioginiai jų konkurentai. Sistemoje atlikus registraciją, mokymų organizatorius pasilieka teisę jos nepatvirtinti.

Mokymus veda

Vidas Petraitis, Lean.lt vadovas, praktikas. Lean.lt yra įmonės Honsha, vienijančios dirbusius Toyota vadovus, partneris Baltijos šalyse ir Vidurio Europoje. Ilgą laiką Vidas vadovavo procesų efektyvumo iniciatyvai Mars Lietuva, Vidas Petraitis vienintelis Baltijos šalyse sertifikuotas visiems Lean metodams pagal Toyota mokytojų ruošimo standartus. Jis baigė vadybos studijas Harvardo verslo mokykloje (angl. Harvard Business School), BMI, ISM ir BICG Lietuvoje, taip pat studijavo Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje ir kitose šalyse.

Lektoriai

Vidas Petraitis
photo
Vidas Petraitis
Lean.lt vadovas, praktikas

Lean.lt vadovas, praktikas. Lean.lt yra įmonės Honsha, vienijančios dirbusius Toyota vadovus, partneris Baltijos šalyse ir Vidurio Europoje. Ilgą laiką Vidas vadovavo procesų efektyvumo iniciatyvai Mars Lietuva, Vidas Petraitis vienintelis Baltijos šalyse sertifikuotas visiems Lean metodams pagal Toyota mokytojų ruošimo standartus. Jis baigė vadybos studijas Harvardo verslo mokykloje (angl. Harvard Business School), BMI, ISM ir BICG Lietuvoje, taip pat studijavo Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje ir kitose šalyse.

Vidas Petraitis
Lean.lt vadovas, praktikas
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva