Apie mokymus

Šiuose mokymuose aiškinsimės pinigų laiko vertės sampratą bei mokysimės skaičiuoti pinigų srautų dabartinę ir būsimąją vertes.

Aptarsime pagrindinius investicijų, projektų ir verslo vertinimo metodus:

 • diskontuotų pinigų srautų,
 • atsipirkimo laikotarpio,
 • diskontuoto atsipirkimo laikotarpio ir
 • pelningumo indekso.

Detaliau gilinsimės į grynosios dabartinės vertės ir vidinės grąžos normos skaičiavimą, analizuosime šių dviejų pagrindinių metodų panašus ir skirtumus, taikymo sąlygas ir apribojimus.

Mokymuose dalyviai taip pat susipažins su investicijų portfelio samprata ir pagrindiniais jo valdymo principais, išmoks konstruoti efektyvius investicijų portfelius ir diversifikuoti riziką, apskaičiuoti įmonės nuosavo kapitalo kainą ir vidutinius svertinius kapitalo kaštus.

Galiausiai, pažintis su kapitalo struktūros teorijomis atskleis, kokią vertę kuria kapitalo struktūros pasirinkimo sprendimai ir kokią įtaką jie daro įmonės kapitalo kainai.

Mokymai skirti:

 • verslo savininkams ir bendrovių vadovams;
 • naujai paskirtiems viduriniosios grandies vadovams;
 • pradedantiems finansų vadovams.

Mokymų tikslas:

 • suprasti pagrindinius investicijų vertinimo metodus ir išmokti savarankiškai įvertinti įvairaus pobūdžio investicinius projektus;
 • remiantis skirtingais grąžos ir rizikos deriniais, sudaryti efektyvius investicijų rinkinius bei parinkti optimalią įmonės kapitalo struktūrą.

Renkame ne didesnę nei 14 dalyvių grupę.

Algimantas Laurinavičius

yra UAB „Hanner“ finansų direktorius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras, 2013 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.).

Antanas Laurinavičius

rūpinasi UAB „IKFA“ finansais. Jis taip pat yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, 2014 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.). Domisi kredito rizikos valdymo, rizikos kapitalo, įmonių finansų bei strateginio valdymo temomis.

Lektoriai

Algimantas Laurinavičius
photo
Algimantas Laurinavičius

Antanas Laurinavičius
photo
Antanas Laurinavičius

Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pinigų laiko vertė

Pinigų srautų dabartinės bei būsimosios vertės skaičiavimas

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Investicijų portfelio samprata ir valdymas

 • H. Markowitz moderniojo portfelio teorija
 • J. Tobin dviejų fondų atskyrimo teorema

Kainos

Dalyvio mokestis

372 Eur

+ PVM 21% Įprasta kaina 465 Eur
Šis dalyvio mokestis galioja registruojantis iki kovo 2 dienos.

Dalyvio mokestis

353.40 Eur

+ PVM 21% Įprasta kaina 418.5 Eur
Šis dalyvio mokestis galioja, jei į renginį registruojasi 2 ir daugiau dalyvių iš vienos įmonės iki kovo 2 dienos.
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva