Apie mokymus

UAB „Verslo žinios“ yra įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Hipotetinė situacija: viešųjų pirkimų komisijos narys Saulius nenusišalina nuo klausimo, kuris jam kelia interesų konfliktą. Konkursą laimi bendrovė X, kurioje jo sutuoktinė turi 11% akcijų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiekėją X bus galima pašalinti iš pirkimo, nes

 • „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“ (Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas);
 • „<...>Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą“ (Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalis).

Nuo 2017 m. liepos 1 d. asmuo patekęs į interesų konflikto situaciją privalo nusišalinti nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso arba nepasišalinus ir paaiškėjus, bus pašalintas. Pirkimo vykdytojas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją ir nulėmė pirkimo vykdytojo sprendimus bei šios padėties dėl to negalima ištaisyti.

Viešųjų ir privačių interesų derinimą sudaro 8 įrankiai, vienas iš jų – interesų konfliktų valdymas. Neužtenka žinoti, kas yra interesai konfliktai. Metas kalbėti apie tai, kaip ir kokius įrankius įsidiegti perkančiosioms organizacijoms / perkantiesiems subjektams – savivaldybių ir valstybės valdomos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos, – kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo teisinės atsakomybės. Svarbu tiksliai žinoti, kaip pirkimų vykdytojai gali visiems įrodyti, kad yra objektyvūs, nešališki ir laikosi aukščiausių skaidrumo reikalavimų.

Šie mokymai yra jums, jeigu:

 • esate valstybės ar savivaldybės įmonių valdymo organų narys, vadovas ar jį pavaduojantis asmuo;
 • esate perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pirkimo komisijos pirmininkas, narys, pirkimo organizatorius ar pirkimų specialistas;
 • esate ekspertas, stebėtojas ar pirkimuose dalyvaujantis tiekėjo atstovas.

Jūs išmoksite, kaip:

 • atpažinti ir valdyti 80% interesų konfliktų situacijų viešuosiuose pirkimuose;
 • įdiegti ar integruoti interesų konfliktų valdymą į esamas procedūras ir palaikyti įrankius;
 • suvaldyti darbuotojų baimes, pasipriešinimą, tyčinį ar netyčinį nesusikalbėjimą.

Keli klausimai, į kuriuos radę atsakymus po mokymų būsite ramūs:

 • Ar dėl vyno butelio (tai aplinkybė, kuri gali kelti interesų konfliktą) teismas gali įpareigoti nutraukti sutartį, nepaisant to, kad ji formaliai atitinka teisės aktų reikalavimus?
 • Kodėl paskirti darbuotojai ir samdomi pagalbinę viešųjų pirkimų veikla vykdantys konsultantai ar ekspertai turės vienodai deklaruoti privačius interesus?
 • Kas yra atsakingas už tikėtiną ir realų interesų konfliktų situacijų valdymą pirkimuose?
 • Kodėl vieni valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariai privalo deklaruoti privačius interesus, o kiti ne?

Ar žinote, kad

buvęs Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius pažeidė įstatymo nuostatas, nes neužtikrino interesų konfliktų valdymo ir jos kontrolės? Įdomu tai, kad pažeidimas konstatuotas jam neinat vadovo pareigų. VTEK 2017-07-12 sprendimas Nr. KS-87.

Mokymuose jūsų bus ne daugiau kaip 14.

Tomas Seikalis,

advokatų kontoros GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai vyresnysis teisininkas. Tomas turi ilgametę viešųjų pirkimų ir mokymų vedimo patirtį, kurią sukaupė per pastaruosius 11 metų viešųjų pirkimų praktikos konsultuojant vietos ir užsienio tiekėjus, perkančiąsias organizacijas / perkančiuosius subjektus. Jis padeda spręsti įvairius susijusius klausimus, atstovauja ginčuose.

Tomas yra įvairių straipsnių viešųjų pirkimų tema ir apžvalgų autorius.

Gediminas Sakalauskas,

Praeventi steigėjas, turintis 14 metų praktinio darbo patirties ir šiuo metu dėstantis bei konsultuojantis šiomis temomis: etikos (elgesio) principų įgyvendinimas, etikos kodeksų auditas, interesų konfliktai ir jų valdymas, antikorupcinių priemonių taikymas ir auditas, nulinės dovanų politikos diegimas.

2004-2005 m. kartu su prof. M. Girodo įdiegė elgesio rizikos vertinimo ir sistemos stiprinimo programą (BRASSthe behavior risk assessment and strategic system) Lietuvos teisėsaugoje. 2009 m. įamžino Lietuvos vardą giliausiame pasaulio urve Kruber-Voronja, nusileidimo gylis po žeme – 2 141 m. Nuo 2012 m. „Praeventi“ steigėjas ir mokymų treneris.

Lektoriai

Tomas Seikalis
photo
Tomas Seikalis

Gediminas Sakalauskas
photo
Gediminas Sakalauskas

Programa

08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30

Įžanga

 • Interesų konfliktai – kas tai?
 • Privačių interesų samprata, deklaravimo turinys (įrankiai)
 • Kontrolės ir priežiūros institucijų vaidmuo ir praktika
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva