Apie mokymus

Grįžtamasis ryšys yra informacija, kurią asmuo gauna iš kitų apie save. Tinkamai suteiktas grįžtamasis ryšys nukreipia darbuotojų elgesį tikslo link, skatina kelti ir koreguoti tikslus, veikia motyvuojančiai ir nurodo tobulėjimo kryptis. Tinkamai naudojamas grįžtamasis ryšys veikia lyg variklis, stumiantis organizaciją  į priekį per nuolatinį darbuotojų ugdymą, todėl grįžtamojo ryšio teikimas yra viena svarbiausių vadovo veiklų. Vis dėlto vadovai dažnai nemėgsta teikti grįžtamojo ryšio, nes nežino, kaip pateikti informaciją, kad ji būtų tinkamai suprasta ir priimta. Ši mokymo programa yra skirta vadovų grįžtamojo ryšio teikimo ir priėmimo įgūdžiams lavinti.

Mokymo  tikslas – ugdyti gebėjimus teikti grįžtamąjį ryšį pavaldiniams, kolegoms ir vadovams bei priimti grįžtamąjį ryšį iš kitų.

Šie mokymais skirti jums, jeigu nežinote:

 • Kaip pasakyti darbuotojui, jeigu jis suklydo, nenumušant ūpo ir motyvacijos?
 • Kaip teikti grįžtamąjį ryšį kolegai, kad jis informaciją išgirstų ir priimtų?
 • Kaip pagirti darbuotoją, kad pagyrimas skatintų jį stengtis dar labiau?
 • Galų gale, kaip išklausyti ir išsakyti grįžtamąjį ryšį savo vadovui?

Jūs mokysitės:

 • Aktyviai klausytis
 • Priimti grįžtamąjį ryšį
 • Patys teikti grįžtamąjį ryšį
 • Valdyti gynybines reakcijas

Mokymuose jūsų bus ne daugiau kaip 14.

Mokymus veda

dr. Natalija Norvilė, verslo psichologė, darbuotojų vertinimo ir talentų valdymo metodikų kompanijos „Addelse“ ekspertė. Nuo 2006 m. konsultuoja organizacijas ir įstaigas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, veda mokymus, atlieka personalo tyrimus. Nuo 2008 m. dėsto organizacinę psichologiją Mykolo Romerio universitete. Nuosekliai kelia kvalifikaciją stažuotėse ir konferencijose Europoje, rengia straipsnius ir knygas apie žmogiškųjų išteklių valdymą.

Profesinė specializacija: patirtiniai mokymai, tyrimai, konsultacijos darbuotojų atrankos ir vertinimo temomis.

Programa

09:00-09:30 Registracija
09:30-11:00

Įžanga

 • Grįžtamojo ryšio (GR) svarba
 • GR tipai – konstruktyvus ir nekonstruktyvus, pastiprinimas ir nukreipimas
 • Kaip skirtingas GR veikia žmonių elgesį

Treniruotė „Surask kamuoliuką". Tai pratimas, skirtas grįžtamojo ryšio įgūdžiams lavinti ir pamatyti, kuo konstruktyvus GR skiriasi nuo nekonstruktyvaus.

Savęs įvertinimas. Atvejo analizė

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva