Programa

Gruodžio 12 - 13 d.
I MOKYMŲ DIENA
09:15-09:30 Registracija
Vilnius

Įvadas

 • Seminaro tikslų bei dalyvių lūkesčių aptarimas.
 • Ar galima ir ar reikia atsiriboti nuo emocijų, bendraujant su klientais?
 • Emocijų ir emocinės kompetencijos svarba pardavime.
 • Emocinė kompetencija – sugebėjimas pažinti ir valdyti emocijas.
 • EQ ir pardavimo rezultatai.
 • Praktinės užduotys.
Vilnius

Emocijos ir jų kilmė

 • Asmenybės struktūra. Kaip atsiranda emocijos? Kaip jos veikia mus? Kas pirmiau: mintis ar jausmas?
 • Kiek galime įvardinti jausmų, nuotaikų ir emocijų?
 • Asmeninių emocijų suvokimas ir įvardinimas.
 • Kokią įtaką emocijos daro pardavėjo bei kliento sprendimams ir elgesiui?
 • Praktinės užduotys.
Vilnius

Savęs suvokimas ir valdymas

 • Asmeninės nuostatos – konstruktyvios ir destruktyvios. Nuostatų valdymo technikos. Kaip atskirti nuostatas nuo faktų?
 • Savęs valdymo technikos: minčių, emocijų ir reakcijų valdymas.
 • Psichologinio pasiruošimo trūkumas – nesėkmingo pardavimo priežastis. 
 • Užtikrintumas ir pasitikėjimas savimi pardavimo situacijose.
 • Emocijų valdymas bendraujant su klientu: keturi lygmenys.
 • Abejonės, susierzinimo, nerimo ir nusivylimo emocijų valdymas pardavime.
 • Kaip pardavimo susitikimuose išlaikyti šaltakraujiškumą ir kantrybę?
 • Kaip „neišsimušti iš vėžių“, išgirdus kliento ultimatumą ir konstruktyviai ieškoti sprendimo?
 • Kaip kalbėtis su klientu tame pačiame psichologiniame lygmenyje? Savęs nuvertinimo problema.
 • Praktinės užduotys.
2 MOKYMŲ DIENA
09:15-09:30 Registracija
Vilnius

Klientų emocijų ir būsenų supratimas

 • Ką galvoja ir kaip jaučiasi klientas? „Emocinės klausos“ ugdymas.
 • Kaip mūsų išankstinės nuostatos, padeda ar trukdo pasiekti pardavimo tikslus? 
 • Kūno kalbos signalų skaitymas ir interpretavimas. Nežodinių signalų grandinės.
 • Kaip išvengti klaidų, interpretuojant kūno kalbą?
 • Praktinės užduotys.
   
Vilnius

Bendravimas ir santykių valdymas

 • Darbas su klientų nuostatomis ir įsitikinimais.
 • Bendravimas su neigiamais nusistačiusiais klientais.
 • Pyktis: klientų nepasitenkinimo valdymas.
 • Kaip sumažinti ar neutralizuoti klientų baimes?
 • Kaip reaguoti į klientų nusivylimą? 
 • Kaip elgtis, kai kitas žmogus laiko ar didina atstumą?
 • Neigiamų emocijų išreiškimas bendraujant su klientais.
 • Kaip atpažinti kitos pusės manipuliacijas ir pasipriešinti psichologinio poveikio priemonėms? Kaip atsilaikyti prieš kliento spaudimą?
 • Praktinės užduotys.
   
Vilnius

Užbaigimas

 • Apibendrinimas ir išvados: ką sužinojome?
 • Kaip panaudosime seminaro medžiagą praktinėse situacijose?
   
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva