Apie mokymus

Padėtis darbo rinkoje tokia, kad renkasi ne darbdavys, o darbuotojas. Patyrę, kvalifikuoti specialistai vienu metu svarsto keletą pasiūlymų ir renkasi tą, kuris labiausiai atitinka lūkesčius dėl darbo turinio, darbo aplinkos, perspektyvų, organizacijos kultūros. Rinkdamiesi darbo vietą specialistai stengiasi suprasti, kokiame kolektyve ir su kokiu vadovu teks dirbti. Geriausiai tai gali atskleisti pats vadovas. Todėl labai svarbu, kad vadovas nuo pat pradžių ir tinkamai būtų įsitraukęs į darbuotojų paieškos ir atrankos procesą.

Pokalbiai su galimais darbuotojais nėra kasdienio vadovo darbo dalis, todėl neretam vadovui tai – iššūkis. Kaip kalbėti? Nuo ko pradėti? Ką sakyti ir ko nesakyti? Kokius klausimus galima užduoti, o kokių – ne? Kaip vertinti vienokį ar kitokį kandidato elgesį ar atsakymą? Tokie ir panašūs klausimai kirba vadovų galvose.

Todėl šių mokymų tikslas – padėti vadovams pasirengti efektyviai dalyvauti darbuotojo paieškos ir atrankos procese.

Jūs sužinosite:

 • koks yra vadovo vaidmuo darbuotojo atrankos procese priklausomai nuo ieškomos pareigybės;
 • kokie yra pagrindiniai kandidatų vertinimo principai ir išmoksite jais vadovautis.

Jūs išmoksite:

 • tinkamai suplanuoti paieškos ir atrankos projektą;
 • formuoti poreikį, išskirti reikalavimus kandidatams;
 • kalbėtis su galimu darbuotoju, formuluoti tinkamus klausimus;
 • vadovautis kandidatų vertinimo principais.

Jūs išsinešite:

 • paieškos proceso planą;
 • pokalbio su kandidatu planą;
 • pokalbio klausimų ruošinius;
 • konkrečią patirtį ir įžvalgas apie tai, kaip vertinti specifines kandidato kompetencijas;
 • idėjas apie tai, kaip galima pagerinti naujų darbuotojų paieškos ir atrankos procesą jūsų organizacijoje.

Grupėje jūsų bus ne daugiau kaip 14, tad tikrai turėsite progą užduoti visus rūpimus ar mokymuose kylančius klausimus.

Išsamią mokymų programą rasite paspaudę šią nuorodą.

Mokymus veda

Solveiga Grudienė, „Primum Esse“ direktorė, psichologė, sertifikuota vadybos konsultantė (CMC), koučingo specialistė (ICF), tarptautinė švietimo ekspertė, turinti daugiau nei 20 m. konsultacinio, dėstomojo bei organizacinio darbo patirtį. Vadybinė patirtis - nuo 1994 metų.

Solveiga konsultuoja strateginio planavimo, veiklos vertinimo sistemų, atrankos ir vertinimo sistemų bei metodikų kūrimo ir tobulinimo klausimais, vadovauja darbo keitimo (outplacement) projektams. Ji yra parengusi programas ir nuo 2008 m. reguliariai veda praktinius seminarus apie personalo paiešką ir atranką Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) Standarto programose.

Solveiga aktyviai dalyvauja visuomeninėje profesinėje veikloje – yra Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) valdybos narė, Lietuvos švietimo konfederacijos valdybos pirmininkė, socialiai orientuoto projekto „Renkuosi mokyti!” valdybos narė.

Lektoriai

Solveiga Grudienė
photo
Solveiga Grudienė

Programa

08:45-9:00 Registracija
09:00-10:30 val.

Kokias sąlygas diktuoja šiandienos darbo rinka

 • Šiandienos padėtis darbo rinkoje ir su tuo susiję vadovo uždaviniai
 • Paieškos ir atrankos proceso specifika iš vadovo perspektyvos. Užduotis savianalizei
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30

Kandidatų tinkamumo vertinimas

 • Kandidatų tinkamumo vertinimas
 • Klausimai ir patirtys iš pirmosios dalies

Diskusija, pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija

9:00-11:30

Atsakymai į individualius klausimus

Ši papildoma sesija po mokymų rengiama siekiant dviejų tikslų.

Pirmiausia, šiuos mokymus rengiame tam, kad jūs sklandžiau ir lengviau atsirinktumėte naujus darbuotojus. Drauge visiškai natūralu, kad tada, kai mokymuose įgytas žinias pamėgsite taikyti praktiškai, kils klausimų. Taigi lektorė skirs laiko į juos atsakyti.

Antra, paskutinę mokymų dieną lektorė jus išlydės su namų darbų užduotimis. Namų darbai duoda mažai naudos, jei neskiriama laiko aptarti jų rezultatus. Tad net jeigu per šias kelias savaites nuo mokymų pabaigos iki papildomos sesijos jūs neiškosite naujo darbuotojo, labai verta atlikti lektorės parengtas užduotis ir skirti laiko panagrinėti jų rezultatus drauge su S.Grudiene ir kitais mokymų dalyviais.

Tad labai lauksime jūsų papildomoje mokymų sesijoje, kurioje gausite atsakymus į kylusius klausimus ir įtvirtinsite mokymų dienomis gaunas naujas žinias.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva