Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Corner hotel, Ševčenkos g. 16, Vilnius

Duomenų valdytojo pareigos

 • asmens duomenų sąvoka, kaip tinkamai atpažinti ir klasifikuoti asmens duomenis
 • su asmens duomenų apsauga susiję principai bei jų taikymas IT srityje
 • pagrindinės duomenų valdytojo pareigos:
  • supratimas ir skaidrumas
  • atskaitomybė
  • atitiktis praktikoje
  • duomenų apsaugos pareigūnas
  • pranešimas apie saugumo pažeidimą
 • duomenų valdytojas v. duomenų tvarkytojas
 • debesijos paslaugų teikėjo rolė, pareigos ir atsakomybė
11:00-11:10 Pertrauka
11:10-12:15
Corner hotel, Ševčenkos g. 16, Vilnius

Duomenų saugumo pažeidimai

 • duomenų tvarkymo saugumas, techninės ir organizacinės priemonės
 • duomenų saugumas v. ISO standartai
 • duomenų saugumo pažeidimas bei pranešimas apie jį

Praktinės užduotys – pasirengimas duomenų saugumo pažeidimo scenarijams

12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Corner hotel, Ševčenkos g. 16, Vilnius

Asmenų teisės

 • pagrindinės asmenų teisės:
  • teisė susipažinti ir gauti savo duomenų kopiją
  • teise ištaisyti savo duomenis
  • teisė prieštarauti
  • teisė būti pamirštam
  • teisė į duomenų perkėlimą
 • duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas IT įrankių pagalba
 • duomenų perdavimas įmonių grupės viduje, ES ir už jos ribų

Praktinės užduotys – asmens teisių įgyvendinimas IT įrankių pagalba

Apibendrinimui: kelias iki BDAR „step-by-step“.

Darbų sąrašas, ką privalo padaryti kiekviena įmonė ar organizacija, kad pasirengtų BDAR galiojimui

14:30-14:45 Aptarimas, klausimai
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Corner hotel, Ševčenkos g. 16, Vilnius

Asmens duomenų principų taikymas personalo srityje

 • asmens duomenų sąvoka, kaip tinkamai atpažinti ir klasifikuoti asmens duomenis
 • su asmens duomenų apsauga susiję principai bei jų taikymas personalo valdymo srityje
 • pagrindinės duomenų valdytojo pareigos:
  • supratimas ir skaidrumas
  • atskaitomybė
  • atitiktis praktikoje
  • duomenų apsaugos pareigūnas
  • pranešimas apie saugumo pažeidimą
11:00-11:10 Pertrauka
11:10-12:15
Corner hotel, Ševčenkos g. 16, Vilnius

Buvusių, esamų ir galimų darbuotojų duomenų tvarkymas

 • kandidato asmens duomenų tvarkymas
 • esamų darbuotojų asmens duomenų tvarkymas
 • buvusių darbuotojų asmens duomenų tvarkymas

Praktinės užduotys – įvairių kategorijų darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių darbuotojų) duomenų tvarkymas.

12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Corner hotel, Ševčenkos g. 16, Vilnius

Asmenų teisės

 • pagrindinės asmenų teisės:
  • teisė susipažinti ir gauti savo duomenų kopiją
  • teisė ištaisyti savo duomenis
  • teisė prieštarauti
  • teisė būti pamirštam
  • teisė į duomenų perkėlimą
 • darbuotojų ir jų komunikacijos stebėjimas
 • LinkedIn, Facebook ir kitų socialinių tinklų duomenų naudojimas darbe
 • teistumo duomenų tvarkymas

Praktinės užduotys – darbuotojų asmens duomenų saugojimas, terminai ir kiti praktiniai patarimai dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo

Apibendrinimui: kelias iki BDAR „step-by-step“ personalo srityje. Darbų sąrašas, ką privalo padaryti kiekvienos įmonės ar organizacijos Personalo skyrius, kad pasirengtų BDAR galiojimui.

14:30-14:45 Aptarimas, klausimai
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva