Apie mokymus

Asmens duomenys jau kuris laikas yra itin vertinga valiuta. Tendencijos rodo, kad įmonės, sugebančios tinkamai naudoti turimus duomenis, gali įgyti didžiulį konkurencinį pranašumą. Ir priešingai – įmonės, nesugebančios susitvarkyti su valdomų asmens duomenų srautu, rizikuoja ne tik prarasti klientus, tačiau ir gauti milijonines baudas bei susigriauti reputaciją.

Tai tampa ypač svarbu, Europai nuo 2018 m. gegužės 25 d. vienodinant duomenų apsaugos režimą visose valstybėse narėse. ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) įtvirtinamas visoje Europos Sąjungoje vienodas aukštas privatumo apsaugos standartas – bet kurios įmonės veiklos poveikis asmens duomenų apsaugai turės tapti nuolatiniu ir vienu iš centrinių bet kokios veiklos planavimo ir įgyvendinimo elementų.

BDAR nustatyti reikalavimai aktualūs ne vien teisine prasme. Kitąmet įsigaliosiančios nuostatos numato svarbius įpareigojimus įmonėms ir IT, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

Dalyvavusieji mokymuose kviečiami jungtis į uždarą grupę „Facebook“ socialiniame tinkle ir joje toliau dalintis kylančiais klausimais ir problemomis. Grupėje dalyvauja ir mokymų lektorė Miglė Petkevičienė. Tikime, kad drauge asmens duomenų apsaugos reformos nešamus pokyčius įgyvendinsime sklandžiau.

Mokymai IT skyrių vadovams ar jų specialistams

Jų tikslas - padėti suprasti teisinius reikalavimus IT sistemoms bei duomenų valdymui ir tinkamai identifikuoti reikiamus atlikti žingsnius.

Mokymų metu aptarsime:

 • pagrindinius BDAR principus ir reikalavimus IT sistemoms bei duomenų saugumui, jų svarbą ir reikšmę;
 • svarbiausius asmenų teisių įgyvendinimo mechanizmus, turinčius reikšmės IT srityje;
 • kokius žingsnius reikėtų atlikti nedelsiant, siekiant tinkamai ir laiku paruošti įmonių informacinių technologijų sistemas BDAR įsigaliojimui.

Praktinių užduočių metu aiškinsimės:

 • kaip tinkamai įgyvendinti asmenų teises, naudojantis prieinamais IT įrankiais ir galimybėmis;
 • kaip reaguoti į duomenų saugumo pažeidimus ir pasirengti galimiems duomenų saugumo pažeidimo scenarijams;
 • kaip prisidėti prie visapusiško BDAR reikalavimų įgyvendinimo įmonėje iš IT pusės.

Mokymai Personalo skyrių vadovams ar jų specialistams

Griežtėjantys asmens duomenų apsaugos reikalavimai keliami ne tik įmonės klientų ar tiekėjų, tačiau ir personalo asmens duomenų tvarkymui. Šis mokymų modulis yra skirtas žmogiškųjų išteklių skyrių vadovams ar jų specialistams, siekiant padėti suprasti teisinius reikalavimus, keliamus personalo valdymui ir tinkamai identifikuoti reikiamus atlikti žingsnius.

Mokymų metu aptarsime:

 • pagrindinius BDAR principus ir reikalavimus, tvarkant su žmogiškaisiais ištekliais susijusius asmens duomenis;
 • svarbiausius asmenų teisių įgyvendinimo mechanizmus, turinčius reikšmės tvarkant darbuotojų duomenis;
 • kokius žingsnius reikėtų atlikti nedelsiant, siekiant tinkamai ir laiku paruošti BDAR įsigaliojimui darbuotojų asmens duomenų tvarkymo kontekste.

Praktinių užduočių metu aiškinsimės:

 • kaip tinkamai tvarkyti įvairių kategorijų darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių darbuotojų) duomenis;
 • kokius darbuotojų asmens duomenis privaloma, kokius – rekomenduojama, kokius – nerekomenduojama, o kokius – netgi draudžiama rinkti;
 • kaip prisidėti prie visapusiško BDAR reikalavimų įgyvendinimo įmonėje iš žmogiškųjų išteklių valdymo pusės.

Mokymai Rinkodaros skyrių vadovams ar jų specialistams

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ne tik įtvirtina tam tikras naujoves asmens duomenų apsaugos reguliavime, tačiau ir atneša tam tikrą neaiškumą dėl asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių rinkodaros srityje. Kaip teisėtai rinkti asmens duomenis? Kaip juos tinkamai ir atsakingai naudoti? Kaip toliau vykdyti rinkodaros veiksmus, nepažeidžiant naujųjų taisyklių?

Šis mokymų modulis yra skirtas rinkodaros vadovams bei specialistams, siekiant padėti suprasti teisinius reikalavimus asmens duomenų tvarkymui rinkodaros kontekste, vykdyti atsakingą rinkodarą ir tinkamai identifikuoti reikiamus atlikti žingsnius, siekiant pasirengti BDAR įsigaliojimui.

Mokymų metu aptarsime:

 • pagrindinius BDAR aspektus, susijusius su rinkodara, įskaitant asmens sutikimą, profiliavimą, anksčiau surinktų duomenų naudojimą rinkodaros tikslais ir kt.;
 • kaip tinkamai planuoti rinkodaros veiksmus, atsižvelgiant į naująją teisinę aplinką;
 • kokius žingsnius reikėtų atlikti nedelsiant, siekiant tinkamai ir laiku paruošti BDAR įsigaliojimui.

Praktinių užduočių metu aiškinsimės:

 • kaip tinkamai gauti ir įforminti sutikimus tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • kokių reikalavimų laikytis, planuojant rinkodaros priemones skirtingais informacijos kanalais;
 • kaip prisidėti prie visapusiško BDAR reikalavimų įgyvendinimo įmonėje iš rinkodaros pusės.

Grupėje jūsų bus ne daugiau kaip 14.

Mokymus veda

Miglė Petkevičienė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė. Ji vadovauja Gyvybės mokslų, duomenų apsaugos ir atitikties pogrupio komandai. Miglė turi 10 metų patirtį įvairių sudėtingų projektų gyvybės mokslų, duomenų apsaugos, maisto, gėrimų ir tabako, viešųjų pirkimų, informacinių technologijų ir kt. teisės srityse. Šiuo metu ji vadovauja keleto stambiausių Lietuvos bei tarptautinių įmonių pasirengimo duomenų apsaugos reformai projektams ir konsultuoja įvairias įmones susijusiais klausimais.

Lektoriai

Miglė Petkevičienė
photo
Miglė Petkevičienė
advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė.

Ji vadovauja Gyvybės mokslų, duomenų apsaugos ir atitikties pogrupio komandai. Miglė turi 10 metų patirtį įvairių sudėtingų projektų gyvybės mokslų, duomenų apsaugos, maisto, gėrimų ir tabako, viešųjų pirkimų, informacinių technologijų ir kt. teisės srityse. Šiuo metu ji vadovauja keleto stambiausių Lietuvos bei tarptautinių įmonių pasirengimo duomenų apsaugos reformai projektams ir konsultuoja įvairias įmones susijusiais klausimais.

Miglė Petkevičienė
advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė.
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva